Upozornění

Informace v tomto dokumentu jsou uvedené pouze pro všeobecnou informovanost. Informace jsou poskytovány firmou Milvus a máme v úmyslu udržovat je aktualizované a správné. Neposkytujeme žádné záruky, výslovné či předpokládané, o komplexnosti, přesnosti či věrohodnosti, pokud jde o webové stránky nebo informace, produkty, služby, nebo související grafiky obsažené na internetových stránkách pro jakékoliv účely.   Jakékoliv spoléhání se na tyto informace je na vaše vlastní nebezpečí.

Tyto stánky poukazují na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou firmy Milvus. Nemáme možnost kontrolovat povahu, obsah a dostupnost těchto stránek.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby stránky fungovaly správně. Nicméně, Milvus nenese žádnou zodpovědnost za dočasnou nedostupnost stránek z důvodu technických problémů mimo naši kontrolu.