O IIBLC®

Co je  IIBLC® (International Independent Board for Lean Certification)?

  • IIBLC® je nezávislá, mezinárodní organizace pro certifikaci v Lean managementu.  Poskytuje objektivní a nezávislé posouzení  znalostí a schopností v oblasti Lean strategie pro jednotlivce i firmy. IIBLC® se stala celosvětově uznávanou autoritou pro standardizovanou certifikaci v oblasti Lean managementu. Její vzdělávací program je univerzální a zasahuje do všech činností firem a společnosti: výroby, služeb, logistiky, strojírenství, zdravotnictví, výzkumu a vývoje a dalších.

  • Vzdělávací program obsahuje 3 přesně definované úrovně: Green belt, Black belt a Champion level. Tento program je tvořen certifikačním systémem, který je založen na certifikačních kritériích (testech), jež poskytují referenční zdroje jak pro firmy, tak pro jednotlivce.   Certifikát držiteli potvrzuje získání specifických znalostí a dovedností  v souladu s dosaženou úrovní certifikace.
  • Vysokou úroveň programu zajišťuje certifikační komise sestávající se z mezinárodně uznávaných expertů v oblasti Lean, kteří exkluzivně pro tento program vytvářejí, chrání, upravují a aktualizují jeho obsah. Certifikační komise také sestavuje testovací otázky pro teoretickou zkoušku. Pro každou zkoušku pak IIBLC® provede náhodný výběr ze všech testovacích otázek.
  • IIBLC® byla založena v roce 2008 a do této chvíle má zřízena reprezentativní certifikační centra v Evropě, Africe a Jižní Americe, jmenovitě v Rakousku, Belgii, Brazílii, České Republice, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Mexiku, Nizozemí, Španělsku, Švýcarsku, Tunisku a Velké Británii.
  • Další informace najdete na:      www.IIBLC.org